How dare you strike Queen Ji Hyo.

How dare you strike Queen Ji Hyo.