Regular

kwangsoo: i’m such an idiot

sechan:

kwangsoo:

sechan:

kwangsoo: you’re supposed to disagree

sechan: oh